Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Sønderborg Kommune – Overvægtsklinikken

Overvægtsklinikken tilbyder et forløb til børn og unge med overvægt.

Tilbuddet i Overvægtsklinikken bygger på Holbæk-modellen. I tilbuddet indgår vejledning i forhold til blandt andet vægtregulering, spisemønstre, mad- og drikkevaner, søvn og fysisk aktivitet.

Sønderborg Kommune tilbyder også i samarbejde med DGI træningstilbuddet Jump4Fun for 6-16 årige med fokus på bevægelsesglæde og sammenhold. Læs mere om Jump4Fun på DGIs hjemmeside og i denne folder om Jump4Fun fra Sønderborg Kommune.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Børn og unge mellem med overvægt kan sammen med deres familie indgå i et forløb på Overvægtsklinikken. Formålet er at sikre trygge og sunde rammer for et vægttab.

Målgruppe
Målgruppen for tilbuddet er børn og unge mellem 3 og 18 år samt deres familier.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Kontakten til Overvægtsklinikken kan formidles af læger/sygehus, eller man kan selv henvende sig direkte til Overvægtklinikken.

Beskrivelse af tilbuddet
Sundhedsvejledere og kostvejledere sikrer, at vægttabet sker under sikre og sunde rammer. Tilbuddet bygger på Holbæk-modellen og består blandt andet i vejledning om kost, bevægelse og skærmtid med henblik på en livsstilsomlægning for hele familien.

Gennem forløbet ligger der aftaler hver 6.-8. uge. Der bliver lavet en individuel plan med mulighed for hjælp og vejledning til udfordringer, der opstår undervejs i forløbet. Planen skal være realistisk, og den justeres løbende. Forløbet er baseret på samarbejde med gensidig tillid.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet i denne folder for aldersgruppen 3-18 år på Sønderborg Kommunes hjemmeside og i denne oversigt. De har også en særskilt folder til unge mennesker op til 18 år.