Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Sønderborg Kommune – Overvægtsforløb

Sønderborg Kommune har individuelle forløb til voksne med overvægt.

Voksne med overvægt har mulighed for at deltage i et individuelt tilrettelagt forløb, hvor der er fokus på at sikre borgerens sundhed og trivsel, og de lægger vægt på forebyggelse af sygdom. De individuelle forløb bliver tilrettelagt efter en samtale om behov, ressourcer og motivation hos den enkelte, og forløbet kan indeholde fysisk træning, vejledning om vaneændring og vejledning om mental sundhed.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med forløbet er at yde hjælp og støtte til at ændre vaner og livsstil.

Målgruppe
Tilbuddet er målrettet voksne borgere med BMI over 30 eller med BMI mellem 25,1-29,9 og komplikationer i følge med overvægt og/eller risikofaktorer for udvikling af livsstilssygdom.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver ikke henvisning. Borgeren kan selv henvende sig i Sundhedscentret eller kan henvises af egen læge eller fra hospitalsafdeling.

Beskrivelse af tilbuddet
Tilbuddet er et individuelt tilrettelagt forløb, hvor borgeren har mulighed for at få støtte og vejledning til at komme i gang med et vægttab og sætte fokus på sundhed og trivsel. Forløbet starter med en afklarende samtale, hvor der lægges en individuel plan, som kan indeholde et eller flere tilbud i en koordineret sammenhæng, for eksempel fysisk træning, undervisning og vejledning om sunde kostvaner, praktisk madlavning og/eller undervisning og vejledning om mental sundhed.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Sønderborg Kommunes hjemmeside og på sundhed.dk.