Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Slagelse Kommune – Vejen til vægttab

‘Vejen til vægttab’ er et af Slagelse Kommunes sundhedstilbud til voksne, der lever med overvægt.

Tilbuddet startede i januar 2020 og er en udvidelse af at tidligere tilbud, der udelukkende havde fokus på kost og ernæring. I ‘Vejen til vægttab’ bruges der også tid på at italesætte forandringsprocessen og tale om eventuelle vanskeligheder ved at indføre forandringer.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål og mål
Tilbuddet skal sikre, at deltagerne tilegner sig handlekompetencer, så de bliver i stand til at tage vare på sig selv og få et bedre helbred.

Der er flere mål med tilbuddet. Dels er målet, at deltagerne opnår et vægttab eller bliver vægtstabile – dvs. ikke tager yderligere på. Dog er vægttab ikke i sig selv et mål eller en succeskriterie, men det er vigtigt, at deltagerne tilegner sig de redskaber, de præsenteres for under forløbet, for derudfra at kunne lave varige forandringer som på sigt kan føre til vægttab. Derudover er målet for tilbuddet at skabe mulighed for forandringer ud fra den enkelte persons ståsted, at få viden om mad og måltiders sammensætning ift. næringsstoffer, at få større bevidsthed om energiindtag og energiforbrug samt fokus på sund livsstil med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens ti kostråd. Endelig er der også fokus på betydningen af søvn og fysisk aktivitet ift. at opnå vægttab.

Målgruppe
Målgruppen er borgere over 16 år med BMI over 35, eller BMI 28 hvis man samtidigt har anden lidelser såsom KOL, hofte- eller knæartrose eller diabetes. Borgeren skal være motiveret for forandring. Det er vigtigt, det er borgeren selv, der ønsker at deltage i tilbuddet og ikke bliver presset til det af andre, da der så ofte vil være frafald.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Borgeren kan henvises fra sygehus, læge eller jobcenter, men kan også selv henvende sig ift. deltagelse i tilbuddet. Der arbejdes med stratificeringsgrupper og herudfra vurderer en sundhedskonsulent sammen med borgeren ved indledende samtale, hvor man ud fra niveauet af sygdommens kompleksitet, og hvorvidt borgerens egenomsorg er lav eller høj, hvorvidt der findes et passende tilbud i kommunen. Hvis ikke, henvises han/hun til andre steder/tilbud. Målgruppen for ‘Vejen til vægttab’ har oftest ikke god egenomsorg og har svært ved at klare deres udfordringer alene.

Beskrivelse af tilbuddet
‘Vejen til vægttab’ er et gruppeforløb med op til 16 deltagere. Der er ni moduler af to timers varighed over en periode på ni måneder. Modulerne består af koncentreret undervisning med pauser imellem hver gang, hvor deltagerne har mulighed for at arbejde med elementerne fra undervisningen. Dels får de bundne hjemmeopgaver, f.eks. såsom at arbejde med gode og sunde mellemmåltider. Deltagerne skal også udarbejde en handleplan fra gang til gang med udgangspunkt i det emne, de blev undervist i sidst. Det kan f.eks. være at lave en kostregistrering eller indføre flere grøntsager til aftensmaden. Dette gøres ud fra en betragtning om, at jo mere konkrete opgaver, jo større er sandsynligheden for at gennemføre.

Tilbuddet tager udgangspunkt i forskellige redskaber. Dels er der fokus på “Forandringshjulet”, og at deltagerne bevidstgøres om forskellige forandringsstadier, så der kan tages udgangspunkt i, hvor den enkelte borger “befinder sig” på hjulet. Tilbuddet benytter også Sundhedsstyrelsens ‘Små skridt’ samt ‘De ti kostråd’. Der undervises i kostsammensætning og kalorieøkonomi, ligesom der bliver talt om betydningen af fysisk aktivitet og søvn ift. vægttab. Målet er her, at deltagerne får en større forståelse af sammenhængen mellem de forskellige elementer.

Der er desuden mulighed for at komme med på et hold med fysisk aktivitet, hvortil der henvises borgere fra en række forskellige kommunale tilbud, hvor sundhedskonsulenter og fysioterapeuter varetager træningen.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Udslusning/opfølgning
Efter endt forløb er deltagerne velkomne til åbent-hus-arrangement seks gange om året i enten Slagelse eller Korsør. Man kan dukke op uden tilmelding. Til arrangementet kan deltagerne tale om, hvordan det er gået, siden de sluttede i tilbuddet. Er der flere fra samme hold, kan de sætte sig sammen og tale om, hvilke udfordringer de har haft. Åbent-hus-tilbuddet er åbent for alle, og må benyttes så længe man vil. Det er dog ikke velbesøgt, men det bliver snart muligt at bruge bedre faciliteter, hvilket forhåbentlig vil hjælpe på deltagelsen.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Deltagerne vejes i starten og slutningen af tilbuddet, men kun til eget brug, da man fra tilbuddets side ikke ønsker at have for stort fokus på vægttab.

Nogle deltagere taber sig meget (5-8-10 kg), mens de deltager i tilbuddet.

Gennemførsel, fravalg og frafald
Corona-epidemien har givet mange benspænd for opstarten af tilbuddet. En del af deltagerne har fravalgt eller er sprunget fra tilbuddet med den begrundelsen, at de var nervøse for gruppeundervisning grundet corona. Andre er stoppet i tilbuddet, fordi de er kommet i arbejde. Fra tilbuddets side har man forsøgt sig med virtuel undervisning, men har været ramt af tekniske problemer. Der er ikke lavet et decideret overblik for gennemførsel, fravalg og frafald.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Slagelse Kommunes hjemmeside, hvor du også finder en beskrivelse af, hvornår du kan bruge kommunens sundhedskonsulenter.