Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Slagelse Kommune – Sundhed, krop og psyke

‘Sundhed, krop og psyke’ er et af Slagelse Kommunes sundhedstilbud til voksne, der lever med overvægt.

I 2016-2017 udviklede Slagelse Kommune tilbuddet ‘Sundhed, krop og psyke’, hvor fokus primært er på bevidstgørelse ift. de bagvedliggende årsager til overvægt. Man oplevede i Sundhedscentret, at der var borgere, som ud over overvægt, havde andre udfordringer og andre underliggende årsager til overvægten. Disse borgere ville derfor have svært ved at komme i mål med et vægttab på et almindeligt vægttabshold, hvor fokus kun er på motion og sund mad. Inspireret af forskellige oplæg fra forskellige psykologer med fokus på vægt, psyke og spiseforstyrrelser, udviklede man i kommunens sundhedscenter tilbuddet ‘Sundhed, krop og psyke’.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål og mål
Tilbuddet skal hjælpe med at sikre, at deltagerne tilegner sig handlekompetencer, så de bliver i stand til at tage vare på sig selv og få et bedre helbred. I løbet af tilbuddet bliver der gået i dybden med, hvad deltagernes individuelle årsager til overvægt er, og hvorfor det kan være så svært at ændre vaner og adfærd.

Målet er ikke vægttab i løbet af tilbuddets løbetid, men at deltagerne bliver bevidste om bagvedliggende mekanismer for overvægt og tilegner sig kognitive redskaber til at ændre adfærd.

Målgruppe
Målgruppen er borgere over 16 år med BMI over 35 eller BMI 28, hvis man samtidigt har anden lidelse såsom KOL, hofte- eller knæartrose eller diabetes.

Derudover er inklusionskriterierne lavt selvværd, lav egenomsorg, lav tro på sig selv og/eller en ikke behandlingskrævende spiseforstyrrelse. Deltagerne skal desuden have gentagne fejlslagne vægttabsforsøg bag sig, ligesom de skal være motiverede og parate til at arbejde med kognitive redskaber ift. sig selv og egne problematikker. Alt dette afklares ved en indledende samtale. F.eks. kan borgere med svær angst og depression eller borderline ikke håndteres og rummes i dette tilbud.

Tilbuddet er åbent for både mænd og kvinder, men flest kvinder deltager.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Borgere kan henvises til tilbuddet fra sygehus, læge, jobcenter eller gennem egen henvendelse. Der arbejdes med stratificeringsgrupper og herudfra vurderer en sundhedskonsulent sammen med borgeren ved indledende samtale, hvor man ud fra niveauet af sygdommens kompleksitet, og hvorvidt borgerens egenomsorg er lav eller høj, hvorvidt der findes et passende tilbud i kommunen. Hvis ikke, henvises han/hun til andre steder/tilbud. Målgruppen for ‘Sundhed, krop og psyke’ har oftest ikke god egenomsorg og har svært ved at klare deres udfordringer alene – ligesom de skal leve op til de kriterier, der beskrives under ‘Målgruppe’.

Beskrivelse af tilbuddet
‘Sundhed, krop og psyke’ er et gruppeforløb med max 10 deltagere. Der er 16 moduler over en periode på 12 måneder. Der er ikke løbende tilgang, så der kommer ikke nye på holdet, fordi der lægges vægt på fortrolighed og åbenhed i gruppen, da det ofte er meget private og personlige følelser, der arbejdes med.

Der er både fokus på ernæringslære, de ti kostråd og sundhed, men også på forskellige spisetyper, såsom emotional eating og restrained eating, hvor deltagerne måske kan identificere sig med bestemte karaktertræk. Derudover introduceres en række kognitive redskaber. Grundredskabet er ‘Den Kognitive Diamant’, en model der beskriver samspillet mellem tanker, krop, følelser og adfærd. Modellen skal hjælpe deltagerne til at identificere handlingsmønstre og kritiske emotioner, der f.eks. fører til overspisning.

Der er altid to undervisere til stede, da det er meget følelsesladede emner, der behandles, og på denne måde er der mulighed for, at den ene underviser kan gå udenfor med en borger, hvis denne bliver ked af det eller har en reaktion, der skal tages hånd om.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Udslusning/opfølgning
Der er opfølgning efter 6 måneder.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Et spørgeskema er udviklet af tilbuddets undervisere sammen med psykolog Lene Meyer. Deltagerne udfylder skemaet ved tilbuddets start, afslutning og ved opfølgningen efter 6 måneder. I skemaet spørges ind til ens humør, om man føler sig som del af et fællesskab, selvvurderet helbredstilstand, lyst til bevægelse, tanker om mad og spisning, om krop og vægt, samt hvor meget man bevæger sig. Spørgeskemaerne bliver brugt til at tale om den enkelte deltagers udvikling og udfordringer. Data fra spørgeskemaerne er ikke blevet bearbejdet yderligere.

Undervisernes erfaring er, at nogle af deltagerne taber sig under forløbet, men det er ikke det umiddelbare fokus. Deltagerne bliver kun vejet efter eget ønske og efter nøje overvejelser: “Det handler ikke om, hvad du vejer, men om hvem du er, og hvordan du har det!”.

Gennemførsel, fravalg og frafald.
Der opstartes to hold om året. Det 8. hold er i gang lige nu. Der er ikke noget overblik over gennemførsel, fravalg og frafald. Det er undervisernes erfaring, at nogle deltagere falder fra, fordi de er for sårbare til dette tilbud. Kommunen er ved at oprette et hold til denne særligt sårbare gruppe.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Slagelse Kommunes hjemmeside, hvor du også finder en beskrivelse af, hvornår du kan bruge kommunens sundhedskonsulenter.