Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Slagelse Kommune – BOBU – Behandling af overvægtige børn og unge

‘BOBU’ er et af Slagelse Kommunes sundhedstilbud til børn og unge, der lever med overvægt.

Tilbuddet blev påbegyndt i 2012, hvor antallet af overvægtige i Slagelse Kommune steg stødt, og der ikke var noget systematiseret tilbud. Til gengæld blev mange børn i kommunen dengang henvist til Holbæk Sygehus for at blive behandlet dér efter Holbæk-modellen. Det førte til et ønske i kommunen om i højere grad at forebygge og behandle overvægt hos børn og deres familier lokalt. Ikke mindst fordi der var tendens til, at nogle familier faldt fra behandlingen, hvis de skulle transportere sig for langt for at kunne deltage. Samtidig havde man i kommunen stort kendskab til lokalområdet og til diverse fritidstilbud, så man hurtigere ville kunne hjælpe børn og familier med i eksisterende tilbud, end man ville kunne på Holbæk Sygehus.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål og mål
Formålet er på langt sigt, at barnet kommer til at trives bedre, bliver gladere, får mere selvtillid og undgår de følgesygdomme, der er forbundet med overvægt.

Tilbuddet har følgende mål:

  • At stoppe vægtøgning eller fremme vægttab hos de deltagende børn
  • At opnå bedre trivsel og bedre selvtillid hos deltagerne
  • At undgå følgesygdomme forbundet med overvægt

Målgruppe
Tilbuddet er rettet mod børn og unge fra 3-16 år. Der er dog mulighed for at komme med i tilbuddet, hvis man er under 3 år, samt fortsætte i tilbuddet til man bliver 18 år. Børnene skal have BMI over IOTF-25 (for 5-16 år) eller over 90 percentilen i BMI (for 3-5 år). Endelig skal hele familien være motiveret for en livsstilsændring og aktivt at omlægge usunde vaner.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Man kan henvises til projektet af en sundhedsplejerske eller praktiserende læge. Man kan også selv henvende sig om deltagelse i tilbuddet. Man bliver herefter henvist til en sundhedsplejerske, som tager en indledende samtale med familien.

Beskrivelse af tilbuddet
Tilbuddet foregår enten i Slagelse (Nymarkskolen), Korsør (Broskolen) eller Skælskør (Center for børn og familie, Sundhedstjenesten).

Tilbuddet består primært af familiesamtaler af ca. en times varighed, skiftevis med en sundhedsplejerske og en kostvejleder, som finder sted ca. hver 8 uge eller behov. Samtalerne bygger på principperne fra Holbæk-modellen, hvor hver familie udvikler en skræddersyet handleplan med 15-20 meget konkrete punkter, der skal implementeres i familien. Det kan f.eks. være at spise magert pålæg, at gå eller cykle i skole og skære ned på forbruget af skærmtid.

Typisk vil barnet blive vejet ifm. en samtale, med mindre barnet eller familien ikke ønsker vejning. Typisk efterspørger familierne dog vejning af barnet for at følge med i vægtudviklingen. Som et supplement til tilbuddet er der desuden mulighed for mod egenbetaling på 350 kr. per sæson at deltage i fysisk aktivitet på et Fun2move-hold, som bl.a. tilbyder svømmehold og gymnastikhold. Der er mulighed for at søge om økonomisk tilskud hertil.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Opstart/afslutning
Tilbuddet startede i 2012 og er i drift.

Udslusning/opfølgning
Der er ikke opfølgning efter endt deltagelse, men sundhedsplejersker og kostvejlederen forsøger at forberede deltagerne så godt som muligt til at stå på egne ben og til at holde fast i de gode vaner efter endt deltagelse. En del deltagere går i BOBU i flere år, før de føler sig klar til at stå på egne ben.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

BOBU (Behandling af overvægtige børn og unge) er den overordnede titel for tilbud til børn og unge med overvægt i Slagelse, Stevns, Holbæk og Kalundborg kommuner. Disse fire kommuner deltog i 2012 og frem til 2015 i et ph.d.-projekt med udgangspunkt i Holbæk-modellen og har siden holdt netværksmøder halvårligt, hvor der diskuteres forskellige temaer, idéer og udfordringer. Desuden har man i de fire kommuner brugt tid på at udvikle fælles procedurer, så de bruger fælles logo, brochurer, og de journaliserer på samme måde.

Evaluering
Tilbuddet har været en del af en større undersøgelse, som mundede ud i en ph.d.-afhandling om Holbæk-modellen af Pernille Maria Mollerup i 2018: “Community based treatment of children and adlolescents with overweight and obesity: The children’s obesity clinic’s treatment protocol transferred into a community healthcare setting”. Resultaterne er indsamlet i 8 kommuner i Jylland og på Sjælland, herunder Slagelse, fra 2012.

Man har i kommunen et ønske om at foretage løbende evaluering af tilbuddet vha. det benyttede journalsystem for at se, om tilbuddet ændrer børnenes BMI, muskelmasse, fedtprocent og livskvalitet.

Gennemførsel, fravalg og frafald
831 familier har deltaget i tilbuddet per november 2020. Der er ikke et samlet overblik over fravalg og frafald, men erfaring viser, at nogle familier falder fra, hvis de f.eks. skal køre for langt efter tilbuddet, hvis der er uenighed om deltagelse i tilbuddet blandt forældrene, eller hvis familien føler sig presset med i projektet snarere end at deltage af egen motivation.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Slagelse Kommunes hjemmeside, hvor du også finder en beskrivelse af, hvornår du kan bruge kommunens sundhedskonsulenter. Du kan også læse om tilbuddet op sundhed.dk.