Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Skanderborg Kommune – Overvægtsbehandling

Skanderborg Kommune tilbyder overvægtsbehandling til personer med overvægt samt kronisk sygdom.

Tilbuddet er målrettet voksne med overvægt, som også har en kronisk sygdom, og består af en række individuelle samtaler med en diætist. Borgeren arbejder mellem hver samtale ud fra en individuel handlingsplan. Man kan deltage i forløbet i op til 2 år.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet er at støtte borgeren gennem en målrettet indsats for vægttab.

Målgruppe
Sundhedstilbuddet er målrettet voksne borgere med et BMI mellem 25 og 35, der har en kronisk livsstilsrelateret sygdom, og som er motiveret for at gøre en aktiv og målrettet indsats for vægttab.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver henvisning fra egen læge eller hospitalsafdeling.

Beskrivelse af tilbuddet
Forløbet består af individuelle samtaler med en diætist med 6-8 ugers mellemrum. I forbindelse med samtalerne bliver borgeren hver gang vejet, målt og får en handlingsplan, som følges til næste gang.

Forløbet varer op til 2 år,

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på sundhed.dk.