Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Silkeborg Kommune – Overvægtsklinikken

‘Overvægtsklinikken’ tilbyder et samtaleforløb for børn og unge, der lever med overvægt, samt deres familier.

‘Overvægtsklinikken’ for børn og unge blev etableret i 2015, som en familieorienteret indsats. Tilbuddet er baseret på Holbæk-modellen og har fokus på vejledning og individuelle handlingsplaner.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med Overvægtsklinikken er at forbedre overvægtige børn og unges fysiske og psykiske helbred og livskvalitet og samtidig mindske risikoen for følgesygdomme ved overvægt.

Målgruppe
Overvægtsklinikken tilbyder en familieorienteret indsats til børn og unge mellem 2 og 17 år med et BMI IOFT på 25 eller derover. De deltagende familier skal være motiverede for at ændre livsstil.

Beskrivelse af tilbuddet

Fold ud Fold ind

Indhold
I Overvægtsklinikken kan familier med børn/unge med overvægt få rådgivning om vægtregulering, spisemønstre, mad og drikkevaner, søvn samt motion fra en sundhedsplejerske og en kostvejleder. I samarbejde med familien bliver der lagt en individuel plan, der løbende justeres. Der er mulighed for, at familien kan få støtte og vejledning til de udfordringer, de står over for undervejs i forløbet.

Familierne bliver tilbudt aftaler ca. hver anden måned, så længe de har behov for det.

Henvisning/rekruttering
Familierne kan henvises til tilbuddet af deres praktiserende læge, af kommunens sundhedsplejersker eller kan kontakte Overvægtsklinikken direkte.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Silkeborg Kommunes her eller her.