Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Roskilde Kommune – Sundere livsstil

Roskilde Kommune tilbyder et forløb til unge fra 16 år og voksne, der lever med med overvægt.

‘Sundere livsstil’ er et forløb til borgere med overvægt, som ønsker livsstilsændringer.

Forløbet har fokus på hjælp til selvhjælp og varer ca. 1 år. Forløbet fokuserer på både kost, motion og den mentale del af en livsstilsændring. Vejledningsdelen veksler mellem korte oplæg, øvelser og gruppedebat. Træningsforløbet veksler mellem konditions- og styrketræning.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet er at yde hjælp til selvhjælp.

Målgruppe
Målgruppen for tilbuddet er borgere over 16 år i Roskilde Kommune, som:

  • har BMI over 30
  • eller har BMI mellem 27-30 og én eller flere af følgende:
    • forhøjet blodtryk
    • forhøjet blodsukker
    • forhøjet kolesterol

Derudover skal borgeren være klar til at arbejde med nye vaner og have mulighed for at deltage i et træningsforløb.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Borgeren kan selv tilmelde sig tilbuddet eller henvises af egen læge, kommune eller fra hospital.

Beskrivelse af tilbuddet
Forløbet er hjælp til selvhjælp og består af 11 mødegange fordelt på ca. 9 måneder. Der er støtte og vejledning til at komme i gang med livsstilsændringer med fokus på kosten og på de psykologiske faktorers betydning for vægten. Der veksles mellem korte oplæg, øvelser og gruppedebat, hvor alle bidrager med egne erfaringer. Derudover indgår et 12 ugers træningsforløb med fokus på konditions- og styrketræning. Det foregår i et fitnesscenter to gange om ugen. På hvert hold er der ca. 12-14 deltagere.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Roskilde Kommunes hjemmeside under sundhedstilbud i syd, midt og nord eller på sundhed.dk.