Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Rudersdal Kommune – Sund Livsstil

Rudersdal Kommune tilbyder forløbet ‘Sund Livsstil’ til voksne, der lever med overvægt.

Rudersdal Kommune tilbyder Sund Livsstils-forløb til voksne borgere med et BMI over 30, der samtidig er parate til at ændre kost- og motionsvaner. Forløbet har fokus på motivation, vanændring, aktiv hverdag, fastholdelse af nye vaner m.m.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med forløbet er at give deltagerne nye kost- og motionsvaner og yde støtte til at fastholde dem.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig tilvoksne borgere, der:

  • bor i Rudersdal Kommune
  • er fyldt 18 år
  • har et BMI over 30
  • kan gå 2 km.
  • taler og forstår dans

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Tilbuddet udbydes af Center for Sundhed & Træning, Rudersdal Kommune.

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver ikke henvisning, og det er derfor muligt selv at henvende sig til Center for Sundhed & Træning.

Beskrivelse af tilbuddet
I forløbet får deltagerne inspiration og støtte til at ændre vaner. Kurset indledes med en individuel samtale hos en fysioterapeut eller en sundhedsrådgiver, hvor deltagerne sætter egne mål for forløbet. I forløbet får deltagerne hjælp til:

  • at finde motivation til at ændre vaner
  • inspiration til en mere aktiv hverdag
  • redskaber til bedre mad- og spisevaner
  • støtte i at fastholde nye vaner

Forløbet består af ti mødegange over ti uger af 2 timers varighed hver gang. Derudover er der tilbud om tre opfølgningsgange med tre måneders mellemrum.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Rudersdal Kommunes hjemmeside og på sundhed.dk.