Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Ringsted Kommune – Kost på recept

‘Kost på recept’ er et af Ringsted Kommunes sundhedstilbud til voksne, der lever med overvægt.

Ringsted Kommune tilbyder kostvejledning, som er udført af en autoriseret klinisk diætist. Kostvejledningen starter med en indledende samtale og kan munde ud i enten et gruppe- eller individuelt forløb med kost som omdrejningspunktet i forløbet ‘Kost på recept’.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Ringsted Kommune tilbyder kostvejledning udført af en autoriseret klinisk diætist til udvalgte målgrupper, herunder borgere med et BMI over 30 + samtidig underliggende sygdom.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig bl.a. til voksne borgere med svær overvægt (BMI over 30), som også har en underliggende sygdom som f.eks. diabetes, forhøjet blodtryk/hjertekarsygdomme og KOL.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Ringsted Kommune udbyder tilbuddet, og samtalerne varetages af kliniske diætister.

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver en henvisning fra egen læge eller sygehus/hospitalsafdeling. Borgeren kan også blive henvist af en speciallæge eller selv henvende sig til en sundhedskonsulent.

Beskrivelse af tilbuddet
Tilbuddet består af en afklarende samtale for at vurdere borgerens aktuelle behov, herunder motivationen for at arbejde med omlægning af kostvaner. Sundhedskonsulenten vil i samarbejde med borgeren vurdere, om de efterfølgende samtaler skal være gruppebaseret i form af et undervisningsforløb, eller om borgeren har mere gavn af individuelle samtaler med en klinisk diætist. Der er mulighed for op til tre individuelle samtaler med diætisten.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Ringsted Kommunes hjemmeside har denne beskrivelse af tilbuddet, men du kan læse mere på sundhed.dk eller i denne pjece.