Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Ringkøbing-Skjern Kommune – Overvægtsklinik

Ringkøbing-Skjern Kommune tilbyder et individuelt forløb i Overvægtsklinikken til børn og unge med overvægt.

Ringkøbing-Skjern Kommune tilbyder hjælp, støtte og vejledning til børn og unge, der lever med overvægt. Forløbet taget afsæt i Holbæk-modellen, med fokus på at stoppe vægtøgning og få et sundere liv i fremtiden. Det enkelte barn/unge får udarbejdet en individuel handlingsplan, som indeholder anvisninger for søvn, kost, motion m.m. Det er vigtigt, at forældrene støtter op om forløbet, er motiverede og indstillet på at blive inddraget i den nye livsstil.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med tilbuddet er, at barnet/den unge taber sig i vægt, eller at vægten stabiliseres. På længere sigt er det, at barnet kommer til at trives bedre, bliver gladere, får mere selvtillid og undgår de følgesygdomme, der er forbundet med overvægt.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til børn og unge med overvægt i alderen 3-18 år, med et BMI over 90% percentilen for alder og køn.

Beskrivelse af tilbuddet

Fold ud Fold ind

Indhold
Familien bliver fulgt af en sundhedsplejerske og en klinisk diætist ved samtaler/undersøgelser hver 6.-8.uge. Familien modtager rådgivning og vejledning om vægtregulering, mad, spisemønstre, motion, søvn og skærmtid. På baggrund af samtalerne/undersøgelserne bliver der udarbejdet en individuel plan, tilpasset barnet/en unge. Der lægges vægt på, at behandlingen er baseret på et samarbejde med gensidig tillid, samt at planen er realistisk og løbende kan justeres.

Forløbet varetages af en klinisk diætist og to sundhedsplejersker.

Henvisning/rekruttering
Borgeren kan blive henvist af egen læge, kommune eller sundhedsplejerske, men det er også muligt selv at henvende sig.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.