Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Ringkøbing-Skjern Kommune – BULT- Børn og unge lidt for tunge

Ringkøbing-Skjern Kommune tilbyder et forløb til familier med børn og unge med overvægt.

Ringkøbing-Skjern Kommune tilbyder forløbet BULT til familier med børn eller unge med overvægt. Forløbet er baseret på erfaringer fra lignende tilbud i andre kommuner, med udgangspunkt i erfaringer samlet i publikationen “Opsporing af overvægt og tidlig indsats for børn og unge i skolealderen“, udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2014. Gennem både gruppeundervisning og individuelle samtaler får familierne gennem forløbet viden, der kan hjælpe dem til at leve sundere.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med forløbet er at hjælpe familier med overvægtige børn og unge med at fremme sundere vaner.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til familier med børn med overvægt i skolealderen.

Beskrivelse af tilbuddet

Fold ud Fold ind

Indhold
I BULT-forløbet får familierne hjælp til at ændre deres vaner i en sundere retning. Forløbet er en kombination af gruppeundervisning og individuelle samtaler. I forløbet kommer familierne omkring temaer som f.eks. ændring af vaner, sunde madvaner, motion, betydning af overvægt m.v. Ud fra de individuelle samtaler, lægges der desuden en individuel plan for den enkelte familie.
Forløbet består af 8 undervisningsgange fordelt over 1 år. Derudover er der mulighed for 4 individuelle samtaler.

Henvisning/rekruttering
Familierne kan henvises af egen læge, Kommune eller sygehus/hospitalsafdeling. Familierne kan også selv henvende sig.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på sundhed.dk.