Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Rebild Kommune – Overvægtsklinikken for Børn og Unge

Et sundhedstilbud til børn og unge med overvægt.

Overvægtsklinikken for børn og unge tilbyder støtte og vejledning til at stoppe vægtøgning hos det enkelte barn. Tilbuddet anvender metoder fra Holbæk-modellen. Det er vigtigt, at hele familien støtter op om forløbet for at opnå det bedst mulige resultat.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Rebild Kommune tilbyder individuel hjælp, støtte og vejledning til at stoppe barnets vægtøgning på Sundhedscentrets overvægtsklinik. Målet er, at barnet vil slanke sig, mens det vokser. Behandlingen er baseret på Holbæk-modellen, udviklet af overlæge Jens-Christian Holm. Ved siden af vægttabet er der fokus på, at barnet kommer til at trives bedre socialt, bliver gladere og får større selvtillid. Derudover mindskes risikoen for de følgesygdomme, som på sigt kan skabes af overvægt – for eksempel type 2-diabetes, forhøjet blodtryk, fedtlever og forhøjet kolesterol.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til børn og unge med overvægt mellem 3-16 år samt deres familier. Det er vigtigt, at hele familien er motiverede for at ændre livsstil og indstillet på at fastholde de nye, sunde vaner.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Tilbuddet udbydes af Sundhedscenter, Rebild Kommune. Overvægtsteamet på klinikken består af to sundhedsplejersker, en kostvejleder og en forebyggelsesmedarbejder, der har fokus på bevægelse. Der er løbende optag på forløbet.

Henvisning/rekruttering
Barnet og familien kan henvises af egen læge, kommune eller fra hospitalsafdeling. Familien kan også selv henvende sig uden henvisning.

Beskrivelse af tilbuddet
Tilbuddet består bl.a. af rådgivning om kost, spisemønstre og motion. Der vil blive udarbejdet en individuel plan for forløbet, og der vil være støtte og vejledning til at klare de udfordringer, der kan opstå. Omfanget er cirka seks årlige samtaler, som foregår på Overvægtsklinikken på Sundhedscentret. Behandlingen er baseret på et samarbejde med gensidig tillid. Som udgangspunkt deltager barnet, begge forældre/omsorgspersoner og eventuelt også søskende over 10 år ved samtalerne. Hvis barnet er under 10 år, vil opstartssamtalen foregå udelukkende med forældre/omsorgspersoner. Det er vigtigt at barnet og familien kommer til samtalerne og overholder de aftalte tider.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, som er offentlig tilgængelig.

Links og referencer

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Rebild Kommunes hjemmeside.

Eller læs mere om tilbuddet på sundhed.dk.