Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Rebild Kommune – Vanevenderne for Børn og Unge

Et familietilbud til børn og unge med overvægt og deres familer.

Vanevenderne tilbyder støtte og vejledning til at ændre vaner for hele familien med udgangspunkt i familiens liv og hverdag. Under forløbet arbejdes der med vaner omkring mad, spisemønstre, motion, søvn, trivsel m.m. ud fra en individuel plan. Det er vigtigt, at hele familien støtter op om forløbet for at opnå det bedst mulige resultat.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Fokus og mål i forløbet er, at sundere vaner i mange tilfælde medfører, at barnet kommer til at trives bedre, bliver gladere og får større selvtillid. Derudover at mindske risikoen for de følgesygdomme, som på sigt kan skabes af overvægt – for eksempel type 2-diabetes, forhøjet blodtryk, fedtlever og forhøjet kolesterol. I mange tilfælde vil indsatsen også medføre et vægttab/at barnet bliver slankere, mens det vokser.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til børn og unge med overvægt mellem 3-16 år samt deres familier.

Beskrivelse af tilbuddet

Fold ud Fold ind

Indhold

Teamet bag Vanevenderne har erfaring med og er uddannet i forskellige metoder. Derfor tilpasses metoderne til, hvad der fungerer bedst for familien.

Det er en individuel vurdering, om barnet/den unge deltager i samtalerne, og om barnet/den unge vejes undervejs i forløbet.

Forløbet består af cirka seks årlige samtaler, som foregår i Sundhedscentret i Støvring. Det er individuelt for hver familier, hvor mange samtaler de har brug for. Indholdet i samtalerne handler primært om vaner omkring mad, spisemønstre, motion, søvn og skærmtid, men der er også fokus på trivsel. Hver familier får en individuel plan, som de skal arbejde med mellem hver samtale.

Det er vigtigt, at hele familien er motiveret til at arbejde med udfordringerne imellem samtalerne, og at barnet/den unge bliver bakket op, og at det ikke bliver set isoleret som barnets udfordring at arbejde med de nye vaner.

Henvisning/rekruttering
Barnet og familien kan henvises af egen læge, kommune eller fra hospitalsafdeling. Familien kan også selv ansøge om at komme i gang med et forløb.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, som er offentlig tilgængelig.

Links og referencer

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Rebild Kommunes hjemmeside.

Eller læs mere om tilbuddet på sundhed.dk.