Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Randers Kommune – Overvægtsklinikken

‘Overvægtsklinikken’ er et sundhedstilbud til børn og unge, der lever med overvægt, samt deres familier.

Børn og unge med overvægt kan få individuel råd og vejledning i Sundhedsplejens Overvægtsklinik. Tilbuddet er baseret på Holbæk-metoden med fokus på kost, motion, måltidsmønster, stillesiddende tid, søvn mv. Forløbet sammensættes ud fra det enkelte barn eller den unges behov – både i forhold til indhold og varighed – og kan justeres løbende.

 

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med forløbet er at opnå en vægt, der ligger stabilt i normalområdet.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til børn og unge med overvægt i alderen 3-18 år, med et ISO BMI/IOTF over 25. Det er en forudsætning for deltagelse i behandlingsforløbet, at mindst én forælder er med til alle samtaler.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Tilbuddet udbydes af Sundhedsplejen, Randers Kommune, i et tæt samarbejde med børneafdelingen på Regionshospitalet Randers. Vejledningen foretages af sundhedsplejersker med relevant efteruddannelse i Holbæk-metoden. Sundhedsplejens Overvægtsklinik er beliggende i Randers Sundhedscenter.

Henvisning/rekruttering
Borgeren kan selv tilmelde sig tilbuddet eller henvises af egen læge, kommune eller fra hospitalsafdeling.

Beskrivelse af tilbuddet
Forløbet starter med en forundersøgelse enten i Sundhedsplejens Overvægtsklinik i Randers Sundhedscenter eller på Børneafdelingen, Regionshospitalet Randers. Forundersøgelsen tager ca. 60-90 min. Barnet bliver blandt andet målt og vejet og får udarbejdet en personlig behandlingsplan.

Der er opfølgninger ca. hver 6-8. uge i med en sundhedsplejerske. Her arbejder de videre med behandlingsplanen, indtil barnets vægt ligger stabilt i normalområdet. Derfor varierer forløbenes længde. Et typisk forløb varer 1-2 år, men kan også vare længere. Barnet/den unge følges mindst et halvt år efter, det er kommet ind i normalområdet med henblik på vægtstabilisering.

Begge forældre bør så vidt muligt deltage i alle samtalerne, for at sikre at de kender behandlingsplanen og dermed kan støtte det overvægtige barn bedst muligt.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Randers Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.