Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Randers Kommune – Nu rykker vi

‘Ny rykker vi’ er et sundhedstilbud til børn og unge i 4.-6. klasse, der lever med overvægt, samt deres familier.

Tilbuddet omhandler støtte og vejledning til børn og unge med overvægt og deres familier, hvor der gennem et gruppeforløb vil være fokus på at opnå en sundere livsstil. I gruppeforløbet er der fokus på fællesskab, trivsel og selvværd. Vejledningen i ‘Nu rykker vi’ er inspireret af Holbæk Børneafdeling.

 

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med forløbet er at være med i et fællesskab, at opnå vægttab, bedre trivsel og øget selvværd.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til børn og unge med overvægt i 4.-6. klasse og deres familier. Barnets BMI skal ligge over ISO-BMI 25, og overvægten må ikke skyldes en bagvedliggende sygdom. Barnet skal være bosat i Randers Kommune og/eller gå i skole i Randers Kommune. Barnet skal have forudsætninger for at deltage i et gruppeforløb, og forældrene skal desuden være motiverede for at deltage.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Tilbuddet udbydes af Randers Kommune. Indsatsen gennemføres på forskellige skoler i Randers Kommune.

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver ikke henvisning, og familien kan selv tilmelde sig.

Beskrivelse af tilbuddet
Tilbuddet består af:

  • Gruppeforløb med 8 børn i hver gruppe
  • Fælles motion
  • Individuelle familiesamtaler med en sundhedsplejerske.

Gruppeforløbet består af 7 mødegange, hvor der er fokus på aktiviteter, lege og snakke, som styrker de unge mentalt. I træningen er der fokus på at have det sjovt, og alle kan være med.
Familiesamtalerne varer ca. 1 time, med 5-7 samtaler i hvert forløb. Sundhedsplejersken inddrager hele familien i livsstilsændringen. I samtalerne arbejdes der ud fra NRV-Livsstilsplanen og familiemappen. Det kan du læse mere om på kommunens hjemmeside.

Der lægges stor vægt på at inddrage hele familien i forløbet. Overvægt skal håndteres i familien, og forældres støtte og aktive involvering er afgørende for at opnå de forventede resultater.
Tilbuddet har en varighed på 10 måneder.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Randers Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.