Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Odense Kommune – Camp Sund & Sjov

Odense Kommune tilbyder en indsats til børn i 5. klasse mod overvægt og fysisk inaktivitet.

Sundhedstilbuddet er for børn med overvægt samt inaktive børn på 5. klassetrin. Forløbet starter med en 5 ugers camp på Fanø. Det efterfølgende år er der løbene, indivuduel opfølgning og kostvejledning for hele familien samt idrætsdag for børnene. Camp Sund & Sjov har fokus på vægttab, sund livsstil, selvtillid, selvværd og sociale kompetencer. Tilbuddet fokuserer også på at give børnene succesoplevelser og skabe rammerne for at  udvikle gode venskaber.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Ud over at være et vægttabstilbud har Camp Sund & Sjov til formål at fremme børnenes sundhed, styrke deres selvtillid og selvværd samt forbedre deres sociale kompetencer.

Målgruppe
Tilbuddet er målrettet børn med overvægtigt og inaktive børn, der går i 5. klasse i Odense Kommune. Barnet skal være overvægtigt ud fra alderssvarende BMI i kombination med sundhedsplejerskens faglige skøn. Barnet skal desuden fungere i normalskolesystemet og ikke have en endogen årsag til overvægt eller et handikap af psykisk eller motorisk karakter.

 

 

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver henvisning. Henvisning skal ske gennem barnets egen sundhedsplejerske.

Beskrivelse af tilbuddet
Tilbuddet består af to dele og forløber over et år. Den første del består af en 5-ugers camp i slutningen af skoleåret, som afholdes på Fanø, hvor børnene og underviserne bor på campen i alle 5 uger. Den anden del af tilbuddet er opfølgning, som løber over en periode på 47 uger. Opfølgningsdelen består af fire opfølgningsmøder for hele familien samt en idrætsdag for børnene. Derudover kan familierne også tilbydes individuel kostvejledning i opfølgningsforløbet.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Odense Kommunes hjemmeside.