Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Odder Kommune – Overvægtsklinikken

‘Overvægtsklinikken’ tilbyder et forløb for børn og unge, der lever med overvægt, samt deres familier.

Odder Kommune, Sundhedsplejen, har et tilbud til borgere med overvægt. Tilbuddet finder sted i Overvægtsklinikken, der tilbyder behandling af overvægt. Tilbuddet henvender sig til børn og unge med overvægt i alderen 5-16 år. Visitation til tilbuddet sker bl.a. på baggrund af en vurdering af familiens motivation. Det første år er der 5-6 konsultationer, og forældrene deltager i konsultationerne sammen med barnet eller den unge.

Tilbuddet er gratis. Der findes ikke en offentlig tilgængelig evaluering af tilbuddet.

Læs mere på Odder Kommunes hjemmeside.