Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Nyborg Kommune – Gruppebaseret kostvejledningsforløb

Et tilbud til voksne med overvægt.

Nyborg Kommune udbyder to forskellige tilbud til voksne med overvægt. Dette tilbud er et gruppebaseret vægttabsforløb.

Vægttabsforløbet har været et fast tilbud siden 2006 og har været udbudt som et gruppebaseret tilbud de seneste 6-8 år. Forløbet er i sin tid blevet tilrettelagt ud fra erfaringer fra andre kommuner og fra eksisterende tilbud, og det er løbende blevet justeret og tilpasset.

Der opleves en konstant efterspørgsel for vægttabsforløbene, men tendensen er samtidig gået fra at have et stort fokus på vægten til at have mere og mere fokus på det gode liv med sunde vaner.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål og mål
Formålet er at give tilbud om kostvejledning i grupper til borgere, der har behov for særlig støtte til ændring af kostvaner. Tilbuddet har til formål at deltagerne opnår handlekompetencer, der gør det nemmere at vælge en sundere livsstil, herunder at realisere et ønske om et vægttab.

Målgruppe
Tilbuddet er rettet mod voksne, som har et BMI over 30 eller voksne med et BMI over 25 samt en kronisk sygdom. En forudsætning for at deltage er, at borgeren skal være motiveret for en ændring af kostvaner.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering 
Borgeren kan henvises af egen læge, kommune eller fra sygehus/hospitalsafdeling. Borgeren kan også selv henvende sig.

Beskrivelse af tilbuddet
Alle forløb starter med en individuel samtale, hvor motivation, mål med forløbet og kostindtag afdækkes. I samtalen vil der være fokus på konkrete målsætninger for den enkelte deltager, samt tilbud om vejning.

Vægttabsholdet afholdes hver anden mandag i Sundhed og Trænings undervisningslokale. Der er et formiddagshold kl. 10-11.30, samt et eftermiddagshold kl. 16.15-17.45. Eftermiddagsholdet er forbeholdt erhvervs- eller studieaktive. Der er plads til 10 deltagere pr. hold.

Forløbet består af 8 mødegange, hvor holdet mødes hver 14. dag af 1,5 times varighed.
Der er løbende optag på holdet.

Forløbet er et dialogbaseret undervisningsforløb med følgende emner:

  • motivation og små skridt
  • mængder og måltider
  • guidet indkøbstur med fokus på sunde indkøbsvaner
  • “energi, fedt og protein”
  • “drikkevaner, mellemmåltider og snacks”
  • fysisk aktivitet
  • mindfull spisning
  • åben vejning

Der er mulighed for individuelle forløb til borgere med særlige behov, herunder sproglige udfordringer, problemer med hørelsen eller med psykiske udfordringer.

Udslusning/opfølgning
Som opfølgning på forløbet tilbydes der “åbne vejninger” på bestemte tidspunkter, og efter ønske og behov fra den enkelte deltager.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Udbyder
Sundhed og Træning, Nyborg Kommune ved klinisk diætist

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Evaluering, effekt og resultater
Der foreligger ingen evaluering af forløbet. Nyborg Kommune har tidligere lavet opsamlinger af deltagernes oplevelser med vægttabsforløbet, men dette gør sig ikke længere gældende.

Samarbejde og netværk
Der er tradition for, at de kliniske diætister der varetager forløbene til borgere med overvægt, deltager i en ERFA-gruppe på tværs af kommunerne i Region Syddanmark. I ERFA-gruppen udveksles der erfaringer på tværs, og de kliniske diætister fortæller hver især om de forskellige tilbud de tilbyder i de pågældende kommuner. Netværket er en god måde at have fingeren på pulsen med hvad der rør sig i kommunerne i Region Syd.

 

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet om kostvejledning på Nyborg Kommunes hjemmeside.

Du kan også læse om tilbuddet på Sundhed.dk.