Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Norddjurs Kommune – Vægttab efter Holbæk-modellen

‘Vægttab efter Holbæk-modellen’ er et sundhedstilbud til voksne med overvægt i Norddjurs Kommune.

Vægttab efter Holbæk-modellen er et individuelle sundhedstilbud om vægttab til voksne. Tilbuddet er inspireret af Holbæk-modellen, som er udviklet på Holbæk Sygehus. Borgeren får i forløbet, der varer op til et år, individuelle samtaler med en sundhedskonsulent, der rådgiver om mad, spisemønstre, vægtregulering og motion.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet er at få gode kost- og motionsvaner og opnå et vægttab.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til borgere over 18 år, som har et BMI over 30. Derudover er det vigtigt, at borgerne er motiveret for at arbejde med de konkrete handlepunkter i den plan, der udarbejdes mellem den enkelte borger og sundhedskonsulenten.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Tilbuddet udbydes af Sundhedsskolen i Grenå Sundhedshus.

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver henvisning fra egen læge.

Beskrivelse af tilbuddet
Norddjurs Kommunes vægttabsforløb er inspireret af Holbæk-modellen. Det er et individuelt forløb, hvor borgeren følges af en sundhedskonsulent hver 6.-8. uge i op til et år. Forløbet startes op med en individuel samtale med en sundhedskonsulent af en times varighed. Her bliver borgeren målt og vejet, og sundhedskonsulenten spørger ind til borgerens spise- og motionsvaner. På baggrund heraf udarbejdes en handlepunktplan med 17-20 punkter, som tilpasses den enkelte borgers behov og udfordringer. I forløbet skal borgeren arbejde med at opfylde alle punkter i planen på samme tid.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Norddjurs Kommunes hjemmeside og på sundhed.dk.