Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Middelfart Kommune – Tilbud til familier med børn og unge med overvægt

Middelfart Kommune har et tilbud til familier med børn og unge, der lever med overvægt.

Tilbuddet er et forebyggelsestilbud til børn og unge med overvægt og deres familier, som vejer mere end Sundhedsstyrelsen anbefaler. Familien får lagt en handlingsplan med 10-20 punkter inden for mad, motion, søvn m.m., som de skal arbejde med mellem hvert møde i forløbet. Der er dog ikke en forventning om, at der er styr på det hele på én gang. I forløbet er det vigtigt, at hele familien er indstillet på at ændre vaner, samt at mindst én forælder deltager i hver konsultation.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet er at give støtte og vejledning til familien i at opnå sundere vaner, der på sigt kan stoppe barnets overvægt.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til familier med børn og unge med overvægt i alderen 3-18 år. Tilbuddet er også for familier, hvor barnet står på venteliste til at komme på Julemærkehjem eller som opfølgning efter et ophold på Julemærkehjemmet.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver ikke henvisning.

Beskrivelse af tilbuddet
I forløbet får familien hjælp, støtte og vejledning til at stoppe barnets overvægt. Familien får vejledning om mad- og drikkevarer, spisemønstre, søvn, trivsel, skærmtid, motion og bevægelse.
Barnet deltager som udgangspunkt i første samtale samt til ½- og 1-årsopfølgning. Til samtalerne derimellem er det et individuelt skøn, om barnet skal deltage i samtalerne. Første samtale varer ca. 1-1½ time. Efterfølgende vil konsultationerne vare ½-1 time med 6-8 ugers mellemrum.

I forløbet vil familien møde både sundhedsplejersker og kostvejleder.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Middelfart Kommunes hjemmeside, i denne pjece eller på sundhed.dk.