Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Mariagerfjord Kommune – Vanebryderne

‘Vanebryderne’ er et sundhedstilbud i Mariagerfjord Kommune til voksne, der lever med overvægt.

Vanebryderne er et gruppeforløb til borgere, som ønsker støtte i en varig livsstilsomlægning i forbindelse med et vægttab. Tilbuddet indeholder både kost- og motionsvejledning samt kost- og motionsaktiviteter.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
‘Vanebryderne’ er et tilbud til borgere, som er nysgerrige på vanens magt, og som gerne vil bryde med dårlige vaner og være mere aktiv i hverdagen.

Målgruppe
Tilbuddet er for borgere, der ønsker en varig livsstilsomlægning i forbindelse med et vægttab.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver ikke henvisning.

Beskrivelse af tilbuddet
Forløbet består af 9 mødegange af 3 timer fordelt på 3-4 måneder med motiverende øvelser, der fokuserer på den enkeltes ønsker til vaneændring. Forløbet indeholder også introduktion til forskellige motionsaktiviteter og et motionskort, som giver fri adgang til motionstilbud i den hal, hvor man er tilmeldt ‘Vanebryderne’. Endelig indgår et madværksted i forløbet, hvor man sammen kan blive inspireret til at spise mere groft og grønt.

I forløbet er indlagt refleksionsuger, som skaber rum for den enkelte til at arbejde med livsstilsomlægning.

Vanebryderne udbydes i et samarbejde mellem LOF Mariagerfjord-Rebild, Hjerteforeningen og Mariagerfjord Kommune.

Betaling
Der er brugerbetaling på forløbet.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside.