Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Mariagerfjord Kommune – SÅ LETTER VI

‘SÅ LETTER VI’ er Mariagerfjord Kommunes tilbud til børn og unge, der lever med overvægt samt deres familier.

I ‘SÅ LETTER VI’-FORLØBET får familier deres egen handleplan som hjælp til at opnå en sund og positiv udvikling for barn og familie med fokus på vejledning i forhold til bedre livsstil, inaktivitet, kræsenhed og overvægtsforståelse, men også positiv kropsopfattelse og trivsel. Der er overordnet set fokus på vaneændringer i stedet for vægten.

Forløbet bliver tilrettelagt efter den enkelte families behov og barnets alder. For eksempel er der mulighed for en ren forældreindsats hos de yngste børn og enesamtaler med de ældste børn. Forløbet kører i op til 2 år.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med forløbet er at vejlede familierne og give dem viden om og forståelse for overvægt og de forhold, der har betydning for udviklingen af overvægt. Dette med henblik på at opnå en sund og positiv udvikling for barn og familie.

Målgruppe
‘SÅ LETTER VI’ henvender sig til 3-18 årige børn og unge med overvægt samt deres familier. Tilbuddet henvender sig til børn og familier, der har brug for vejledning i forhold til bedre livsstil, inaktivitet, kræsenhed og overvægt.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver ikke henvisning.

Beskrivelse af tilbuddet
SÅ LETTER VI er et familietilbud, som tilbyder en helhedsorienteret indsats, der tager udgangspunkt i det enkelte barn og families situation. Via vejledning får familien viden om- og forståelse for overvægt, og de forhold der har betydning for udviklingen af overvægt. Familien får sin egen handleplan som hjælp til at opnå en sund og positiv udvikling for barn og familie.

I SÅ LETTER VI er fokus på det, familien gør for at arbejde med vaneændringerne i stedet for på ændringer på vægten. Derfor ligger der, som udgangspunkt, kun vejning ved start, midtvejs og slut i forløbet.

Forløbet bliver tilrettelagt efter familiens behov og barnets alder. For eksempel er der mulighed for en ren forældreindsats hos de yngste børn og enesamtaler med de ældste børn. Vejledningssamtaler finder sted cirka hver 5.-6. uge. Ved første samtale laves en punktplan, som passer til den enkelte familie, der indeholder nogle konkrete handlingspunkter, som familien skal hjem og arbejde med. Den første samtale i SÅ LETTER VI varer halvanden time og de opfølgende samtaler ca. en halv time. Til samtalerne med det sundhedsfaglige team rådgives i forhold til de nødvendige livsstilsændringer, men f.eks. også om hvad man bedst kan gøre for at fremme en positiv kropsopfattelse hos barnet. Det sundhedsfaglige team hjælper gerne med kontakt til idrætsforeninger.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.