Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Ishøj Kommune – Tip Tap Tynde

Ishøj Kommune tilbyder forløbet ‘Tip Tap Tynde’ til børn og unge med overvægt samt deres familier.

Ishøj Kommune har tilbuddet Tip-Tap-Tynde med træning og kostvejledning for børn med overvægt samt deres familier. Tip Tab Tynde henvender sig til familier, som gerne vil ændre kost- og motionsvaner, så både børn og forældre får en sundere livsstil. Tilbuddet løber over 1-2 år med både individuelle og gruppebaserede aktiviteter.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet er at støtte familierne i processen hen imod en sundere hverdag.

Målgruppe
Målgruppen er skolebørn med overvægt fra 0. til 6. klasse og deres familier.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Man kan selv henvende sig til tilbuddet eller henvises af en sundhedsplejerske.

Beskrivelse af tilbuddet
Tip Tab Tynde er et samlet sundhedstilbud, som typisk løber over 1-2 år. Det består af individuelle rådgivninger hos sundhedsplejersken til det enkelte barn og familien, madlavningsaftner for hele familien samt svømning to gange ugentligt for barnet.

I Tip Tab Tynde arbejdes der ud fra den enkelte familiens situation og ønsker om at ændre livsstil. Vejledningen tilpasses, så den matcher den enkelte families situation og hverdag. Familierne modtager rådgivning om kost og motion, og om hvordan denne viden kan omsættes til ændrede vaner i dagligdagen.

Tip Tab Tynde omfatter også et kortere gruppeforløb, hvor forældre blandt andet rådgives om, hvordan de kan håndtere de udfordringer, der knytter sig til det at have et barn med overvægt, f.eks. i forhold til regulering af måltider og madmængder. I gruppeforløbet har familierne mulighed for at udveksle erfaringer med andre, der står i en lignende situation.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Ishøj Kommunes hjemmeside, i denne pjece eller på sundhed.dk.