Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Ikast-Brande Kommune – Vægtstop

Ikast-Brande Kommune tilbyder et vægtstop-forløb til voksne med overvægt.

Vægtstop er et sundhedstilbud målrettet voksne med overvægt i Ikast-Brande Kommune, der ønsker redskaber og metoder til at opnå en sundere livsstil og et varigt vægttab. Tilbuddet er baseret på metoden Små Skridt fra Sundhedsstyrelsen og er et teoretisk, dialog- og øvelsesbaseret forløb med fokus på det kognitive. Vægtstop tager udgangspunkt i selvvalgte livsstilsændringer, hvor borgerne arbejder med dét, de ønsker, og dét der passer ind i deres liv.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Ikast-Brande Kommune tilbyder vægtstop-forløbet med det formål at opdage uhensigtsmæssige vaner og fastholde motivationen for et sundere liv.

Målgruppe
Forløbet henvender sig til borgere over 18 år med et BMI over 30, som er motiveret for at arbejde med sig selv og kan forpligte sig på at deltage aktivt under hele forløbet.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Tilbuddet udbydes af Sundhedscentret i Ikast-Brande Kommune og forløber hele året med undtagelse af ferieperioder. Forløbet foregår forskellige steder i kommunen, men hyppigst i Ikast.

Henvisning/rekruttering
For at deltage i forløbet kræves henvisning fra egen læge eller sygehus-/hospitalsafdeling.

Beskrivelse af tilbuddet
Ikast-Brande kommunes Vægtstop-tilbud varer 20 uger med mødegang hver 2. uge af 2½ times varighed. Vægtstop er et gruppeforløb med løbende optag. Inden opstart inviteres borgeren til en individuel, afklarende samtale, hvor forventninger og individuelle mål med forløbet fastlægges. Gruppeforløbet påbegyndes sammen med 3-4 andre nye i grupper af max. 15 deltagere.
Undervisningen består bl.a. af oplæg om sund mad, tanker, værdier, bevidst nærvær og spisevaner. Afslutningsvis tilbydes individuelle samtaler samt opfølgning efter 12 måneder.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.