Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Horsens Kommune – Overvægtsklinikken

Horsens Kommune tilbyder et forløb til børn og unge med overvægt samt deres familier.

Overvægtsklinikken er et familieorienteret behandlingstilbud til børn og unge med overvægt. Forløbet er baseret på Holbæk-modellen, hvor familierne bliver vejledt om vægtregulering, mad, spisemønstre m.m. Sammen med de sundhedsprofessionelle udvikler familierne en individuel plan, som løbende justeres.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet er at ændre livsstil og omlægge usunde vaner.

Målgruppe
Målgruppen for tilbuddet er familier med børn og unge, der er mellem 3-18 år, som har et BMi over 90 % percentilen for køn og alder, og som er motiverede for at ændre livsstil.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver ikke henvisning.

Beskrivelse af tilbuddet
Overvægtsklinikken er et familieorienteret behandlingstilbud til børn og unge med overvægt baseret på Holbæk-modellen.

Familierne bliver fulgt af en sundhedsplejerske og en diætist og får rådgivning omkring vægtregulering, mad, spisemønstre og spiseforstyrrelser samt motion. Sammen med de sundhedsprofessionelle laver familierne en individuel plan, og familierne vil få hjælp og vejledning til de udfordringer og problemer, de står over for undervejs. Efter første møde er der ca. hver 8. uge opfølgning og vejledning hos den kliniske diætist eller sundhedsplejersken, og familiens planer justeres løbende.

Tilbuddets opstart er individuelt.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet i denne pjece eller på sundhed.dk.