Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Holstebro Kommune – Overvægtsklinikken

‘Overvægtsklinikken’ er et tilbud for børn og unge, der lever med overvægt, samt deres familier.

Holstebro Kommune tilbyder individuel behandling og hjælp til vægttab til børn og unge med overvægt i aldersgruppen 5-16 år. Overvægtsklinikken arbejder ud fra Holbæk-modellen, hvor barnet og familien bl.a. får konkret vejledning og en skræddersyet plan at arbejde ud fra.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet er, foruden vægttab, at barnet opnår bedre trivsel, mere glæde og bedre selvværd.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til børn og unge med overvægt i aldersgruppen 5-16 år og deres familier.

Beskrivelse af tilbuddet

Fold ud Fold ind

Indhold
Forløbet er et individuelt forløb, hvor barn og forældre bliver tilbudt konkret vejledning og en skræddersyet plan at arbejde ud fra. Forløbet består af enkeltkonsultationer hver 6.-8. uge og varer i alt ca. 12-18 måneder med aftaler om opfølgning.

Sundhedsplejersker med særlig uddannelse og kompetencer varetager forløbene.

Henvisning/rekruttering
Henvisning sker via sundhedsplejersken på den enkelte skole.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.