Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Holstebro Kommune – Move VIA Fun

‘Move VIA Fun’ er et tilbud for børn og unge, der lever med overvægt, samt deres familier.

Holstebro Kommune tilbyder et gruppebaseret forløb til børn og unge med overvægt inden for udvalgte aldersgrupper. Tilbuddet hedder Move VIA Fun, hvor børn, unge og deres familier kan deltage bevægelsesaktiviteter i fællesskab med andre.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet er bl.a., at børnene får mulighed for at bevæge sig i fællesskab med andre børn og afprøve forskellige former for motion i foreningsregi.

Målgruppe
Move VIA Fun er et tilbud til børn og unge med overvægt i alderen 6-9 år og 10-13 år samt deres forældre.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Tilbuddet udbydes af Kultur og Fritid, Holstebro Kommune i samarbejde med Sundhedsplejen.

Henvisning/rekruttering
Tilmelding til forløbet sker via sundhedsplejersken på den enkelte skole eller ved kontakt til Sundhedsplejen, Holstebro Kommune.

Beskrivelse af tilbuddet
Forløbet indeholder:

  • Sjov og alsidig bevægelse én gang om ugen – børnene vil undervejs blive præsenteret for nogle af de lokale idrætstilbud
  • Viden om kost
  • Samtaler med sundhedsplejersken – børn og forældre tilbydes tre samtaler undervejs i forløbet, med den sundhedsplejerske der er tilknyttet barnets skole
  • Sjove fælles arrangementer

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Holstebro Kommunes hjemmeside.