Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Holstebro Kommune – Kostvejledning

‘Kostvejledning’ er et tilbud voksne, der lever med overvægt.

Holstebro Kommune tilbyder kostvejledning til borgere over 18 år. Vejledningen tager udgangspunkt i borgerens ønsker og hverdagsliv. Det handler om at kunne omsætte kostprincipperne til hverdagslivet.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med tilbuddet er at give borgeren viden og inspiration til ændring af kostvaner.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til alle borgere over 18 år, bosat i Holstebro Kommune, som ønske en ændring af kostvanerne. Kostproblematikker relateret til behandlingskrævende diagnoser henvises til Ernæringsenheden.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Tilbuddet udbydes af Center for Sundhed, Sundhedsfremme og Forebyggelse, Holstebro Kommune.

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver ingen henvisning.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Holstebro Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.