Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Holbæk Kommune – Livsstilsvejledning ved prædiabetes og BMI over 30

Holbæk Kommune tilbyder livsstilsvejledning til voksne, der lever med overvægt og prædiabetes.

Livsstilsvejledningen er for borgere, der har forstadie til type 2-diabetes, også kaldet prædiabetes samt overvægt med et BMI over 30. Borgeren får viden om og støtte til at ændre nuværende livsstil. Forskning viser, at det ved en tidlig forebyggende indsats og livsstilsændring er muligt at forebygge eller udskyde udviklingen af type 2-diabetes og samtidig forebygge risikoen folivsstilsvejledningr udvikling af hjertekarsygdom.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med tilbuddet er med en tidlig forebyggende indsats med ændring af kost- og motionsvaner samt eventuelt vægttab, at forebygge eller udskyde udviklingen af type 2-diabete.

Målgruppe
Målgruppen er borgere med prædiabetes og BMI over 30.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Deltagelse kræver henvisning fra praktiserende læge eller sygehuset. Når Sundhedscenteret har modtaget henvisningen inviteres borgeren til en afklarende samtale. Samtalen har til formål at afdække borgerens ressourcer og udfordringer samt eventuelt indsatsbehov.

Beskrivelse af tilbuddet
Indsatsen er baseret på individuel vejledning ved diætist. Derudover vil der med udgangspunkt i den enkeltes udfordringer f.eks. kunne suppleres med tidsbegrænset træningsforløb, rygestopvejledning eller andre moduler.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Holbæk Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.