Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Hjørring Kommune – Små skridt

‘Små skridt’ er et af Hjørring Kommunes sundhedstilbud til voksne, der lever med overvægt.

Små Skridt er for borgere med overvægt, som er tilknyttet Jobcentret eller er i flexjob. Tilbuddet er for borgere, der har en livsstil, som påvirker dem negativt, og som gør det svært at håndtere hverdag eller arbejde. En indledende samtale er med til at afklare, om Små Skridt er det rette tilbud for borgeren.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet er at hjælpe deltagerne til at rette fokus mod deres vaner og støtte dem i arbejdet med de vaner, der skal ændres med henblik på at få mere energi i hverdagen.

Målgruppe
Målgruppen skal have BMI over 30, ikke være aktuelt misbrugende og kunne tale forståeligt dansk.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Familien kan selv henvende sig eller henvises af egen læge, kommune eller fra hospitalsafdeling. Der er løbende optag på forløbet.

Beskrivelse af tilbuddet
Under forløbet berøres emner som hjernen og vaner, kost og portionsstørrelser, drikkevaner, søvn, bevægelse, stressforebyggelse og mindfulness.

Forløbet strækker sig over 11 uger med 1 mødegang af 2 timers varighed om ugen. 3 måneder efter forløbets afslutning afholdes en opfølgende samtale.

Forløbet indledes med en samtale hos tilbuddets tilknyttede sygeplejerske, hvor det afklares, om Små Skridt er den rigtige løsning for borgeren. Potentielle deltagere er velkomne til at tage en sagsbehandler og en pårørende med til samtalen.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Hjørring Kommunes hjemmeside.