Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Hjørring Kommune – FIFO

FIFO står for Familieorienteret Indsats For børn med Overvægt og er Hjørring Kommunes sundhedstilbud til børn med overvægt.

I op til 3 år kan børn med overvægt i alderen 6-12 samt deres familier deltage i et FIFO-forløb. Forløbet er et samtaleforløb baseret på Holbæk-modellen, hvor der til en start lægges en plan, som tager udgangspunkt i den enkelte familie. Planen bliver løbende fulgt op på under forløbet.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet er at arbejde hen imod en stabilisering af barnets vækst, da det på sigt vil medføre, at barnet slanker sig, mens det vokser. Målet på lang sigt er, at barnet trives socialt, føler glæde og får større selvtillid.

Målgruppe
Sundhedsplejens indsats FIFO henvender sig til familier med børn i alderen 6 -12 år med moderat overvægt. Hele familien inddrages i forløbet.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Familien kan selv henvende sig eller henvises af egen læge, kommune eller fra hospitalsafdeling. Der er løbende optag på forløbet.

Beskrivelse af tilbuddet
Tilbuddet består af samtaler samt vækstmålinger af barnet. Samtalerne er familieorienterede og varetages af en sundhedsplejerske, som deltager i alle samtalerne samt en fysioterapeut og en klinisk diætist, som deltager på skift. Nye samtaler aftales fra gang til gang, men normalt med 6-8 ugers mellemrum.

I FIFO arbejdes der ud fra Holbæk-modellen, som er udarbejdet på Holbæk Sygehus. I tilbuddet indgår en række samtaler, der tager udgangspunkt i den enkelte familie, så familien og de sundhedsprofessionelle sammen arbejder hen mod det mål, at barnet opnår en stabilisering af vægten, samt får viden om sunde valg. I tilbuddet indgår rådgivning om motivation, motion, mad og spisemønstre, samt håndtering af de problemer familierne står overfor. Samtalen tager udgangspunkt i et samarbejde, hvor der udarbejdes en plan for forløbet. Indsatsen kan tilbydes i en periode i op til 3 år.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Hjørring Kommunes hjemmeside eller i denne pjece.