Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Herning Kommune – Vægtstop

Herning Kommune tilbyder et forløb med fokus på livsstilsændringer og vægtstop til voksne med overvægt.

‘Vægtstop’ er et undervisningsforløb i sund kost, motivation og gruppedynamik, som varetages af en kostfaglig medarbejder. Ved hjælp af Sundhedsstyrelsens metode “Små skridt” tager deltagerne små skridt hen imod en sundere livsstil. Forløbet har til formål at støtte og hjælpe borgeren til at ændre livsstil. Det er et gruppeforløb, hvor borgeren møder andre, der også ønsker at ændre livsstil og stoppe deres vægtøgning. Forløbet sigter mod, at deltagerne finder ud af, hvilke små skridt der passer dem at tage, for at de kan nå deres mål.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med kurset er i første omgang at stoppe en vægtstigning gennem små, varige ændringer – for derved samtidig at opnå en forbedring af livskvaliteten. Målet er derfor ikke et hurtigt og stort vægttab inden for kort tid, men varige livsstilsændringer.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til borgere med et BMI over 30.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Tilbuddet udbydes af Sundhed & Forebyggelse, Herning Kommune.

Henvisning/rekruttering
Borgeren kan henvises af egen læge, kommune eller hospitalsafdeling, men kan også selv henvende sig.

Beskrivelse af tilbuddet
Undervisningen skal både give viden i forhold til at træffe sundere mad- og motionsvalg samt at motivere til at arbejde med livsstilsændringerne. I undervisningen er der bl.a. fokus på følgende:

  • Hvad betyder dine valg af mad for dig og din sundhed?
  • Hvordan bruger du dine muligheder bedst?
  • Hvad betyder motion for din sundhed og din livskvalitet?
  • Hvordan kan du bevare motivationen?

Undervisningen kommer omkring temaer som vanemål, forhindringer, intuitiv spisning og søvn.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Herning Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.