Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Herning Kommune – Lev livet lettere mand!

Herning Kommune tilbyder et gruppeforløb til voksne mænd, der lever med overvægt.

Herning Kommune tilbyder forløbet ‘Lev livet lettere mand!’ til mænd, der ønsker et vægtstop eller vægttab. I et 12-ugers gruppeforløb vil mændene arbejde med ændringer af kost- og motionsvaner. Deltagerne sætter egne mål, som der arbejdes hen imod i forløbet, med støtte fra underviserne og de andre deltagere. I forløbet præsenteres deltagerne for forskellige redskaber, som kan bruges med det samme og fremadrettet i arbejdet med vaneændringerne.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med kurset er ikke et hurtigt eller stort vægttab på kort tid, da dette ikke er holdbart på længere sigt. Formålet er at præsentere deltagerne for de redskaber, der på lang sigt kan hjælpe til et vægtstop eller vægttab.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til mænd over 18 år med et BMI over 30.

Beskrivelse af tilbuddet

Fold ud Fold ind

Indhold
Der findes mange forskellige typer redskaber til at arbejde med livsstils- og vaneændringer, og i dette forløb lærer deltagerne de grundlæggende at kende. I forløbet arbejdes der med forskellige emner som målsætninger, vanemål, forhindringer, mad, indkøb og fysisk aktivitet. Det er muligt at blive vejet og få lavet en måling med kropsanalyse hver gang, hvis deltagerne ønsker det. Og der er fysisk aktivitet til hver holdgang såsom gåture eller walk and talk.

Det er muligt at blive tilmeldt app’en: ‘Exorlive Go’ med inspiration til træningsøvelser.

Henvisning/rekruttering
Borgeren kan selv henvende sig.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Herning Kommunes hjemmeside.