Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Herlev Kommune – Børnesundhedscenteret

Herlev Kommune tilbyder et forløb i deres Børnesundhedscenter til familier med børn og unge med overvægt.

Tilbuddet i Børnesundhedscentret bygger på individuelle familiesamtaler. Efter et opstarts- og sparringsmøde med en række forskellige fagligheder lægges en individuel plan for barnet – sammen med forældrene.

Principperne i tilbuddet tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens ”Små skridt til vægttab – der holder“. Det er ikke en slankekur, så her fokuseres på at foretage små ændringer i hverdagen og få større opmærksomhed og bevidsthed omkring de valg, familierne træffer.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet er at forebygge og behandle bekymrende vægtudvikling/overvægt hos børn og unge.

Målgruppe
Målgruppen for tilbuddet er børn og unge mellem 4-15 år med en overvægtsproblematik samt deres forældre.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Børn og deres familier kan henvises af sundhedsplejersken, den praktiserende læge eller af børneinstitutionen. Familier kan også henvende sig selv.

Beskrivelse af tilbuddet
Tilbuddet er bygget op omkring individuelle familiesamtaler. Børnesundhedsteamet tilbyder forældrene og barnet et opstartsmøde med et panel, der består af diætist, fysioterapeut, familierådgiver og sundhedsplejerske. Her får familien mulighed for at sparre med medlemmerne i panelet, og der lægges en individuel plan for barnet – sammen med forældrene.

Børnesundhedscentret tilbyder herefter 4-6 samtaler med 1-6 måneders interval. Her følges op på den plan, der er lagt på panelmødet. Der måles også højde og vægt ved en sundhedsplejerske. Principperne tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens ”Små skridt til et vægttab – der holder”, som ikke er en slankekur, men som fokuserer på at foretage små ændringer i hverdagen og få større opmærksomhed og bevidsthed omkring de valg, familierne træffer. Der er fokus på hverdagslivet og på hvilke ændringer, der kan gøre en forskel. Der er endvidere fokus på barnets mulighed for motion og bevægelse.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Herlev Kommunes hjemmeside, hos sundhedscentret eller på sundhed.dk.