Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Hedensted Kommune – Overvægtsklinikken

Hedensted Kommune tilbyder et forløb i Overvægtsklinikken for børn og unge med overvægt samt deres familier.

Børn og unge, der lever med overvægt, og deres familie kan få støtte og vejledning til at stoppe vægtøgning hos barnet. Forløbet skal i første omgang være med til at stabilisere barnets BMI og på sigt reducere det. Et vægttab kan betyde, at barnet bliver gladere, får mere selvtillid og trives bedre, når det er sammen med andre. Tilbuddet er baseret på Holbæk-modellen, hvor familien får en individuel og justerbar handlingsplan. Det er vigtigt, at hele familien er indstillet på aktivt at deltage i forløbet.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet er at stoppe vægtøgningen hos barnet og skabe højere trivsel.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til familier med børn i alderen 3-18 år med BMI over 90 % percentilen for køn og alder, som kan få et forløb i Overvægtsklinikken.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Borgeren kan selv tilmelde sig tilbuddet.

Beskrivelse af tilbuddet
Børn med overvægt og deres familie får i Overvægtsklinikken rådgivning om vægtregulering, spisemønstre, mad- og drikkevarer, spiseforstyrrelser samt motion af en sundhedsplejerske og en kostvejleder. Tilbuddet er baseret på Holbæk-modellen. Sammen laver familie og sundhedsprofessionel en individuel plan, som løbende justeres, og familien får hjælp og vejledning til de udfordringer, de måtte stå over for undervejs i forløbet.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Hedensted Kommunes hjemmeside, i denne pjece eller på sundhed.dk.