Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Haderslev Kommune – Indledende samtale om overvægt og/eller livsstil

Haderslev Kommune tilbyder en samtale til voksne, der lever med overvægt, som kan lede videre til andre sundhedstilbud i kommunen.

I Haderslev Kommune tilbydes voksne med overvægt en indledende samtale om deres fysiske og mentale sundhedstilstand, hvorefter de ved behov kan blive henvist til øvrige, relevante sundhedstilbud i kommunen.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet er at henvise borgeren til rette sundhedstilbud.

Målgruppe
Tilbuddet er målrettet borgere over 18 år med BMI over 30 eller BMI over 25 med risiko for udvikling af livsstilssygdomme.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Borgeren kan henvises af egen læge, kommune eller fra sygehus-/hospitalsafdeling. Borgeren skal visiteres af kommunen.

Beskrivelse af tilbuddet
I en indledende samtale tages der udgangspunkt i borgerens fysiske og mentale sundhed generelt, med henblik på at afdække evt. behov for støtte og vejledning mod en sundere livsstil. Samtalen varer ca. 1 time. Herefter kan borgeren ved behov henvises til et eller flere andre kommunale tilbud. Det kan f.eks. være fysisk træning, livsstilshold, madlavningshold eller overvægtsbehandling for borgere, hvor vægttab er en forudsætning for en planlagt hospitalsprocedure, f.eks. en operation.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Haderslev Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.