Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Glostrup Kommune – FamilieKURS

FamilieKURS er et tilbud til børn og unge, der har problemer med vægten, samt deres forældre.

Glostrup Kommune tilbyder forløbet FamilieKURS til børn og unge med overvægt. KURS står for kompetencer, Udfoldelse, Rammer og Samtale.

FamilieKURS er et gratis, individuelt tilbud til børn og unge, der enten vejer for meget eller for lidt, og deres familier. Glostrup Kommune tilbyder vejledning og inspiration til, hvordan børn og forældre kommer godt i gang med de gode vaner inden for mad, måltider, motion mv.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med forløbet er, at barnets BMI på sigt skal falde/stabiliseres, samtidig med at barnet vokser.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til børn og unge, der enten vejer for meget eller for lidt.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Tilbuddet udbydes af Sundhedsplejen, Glostrup Kommune.

Henvisning/rekruttering
Henvisning til forløbet sker via kontakt til Sundhedsplejen, Glostrup Kommune.

Beskrivelse af tilbuddet
Forløbet er bygget op med fire samtaler henover ca. seks måneder. Samtalerne har en varighed på ca. én time pr. gang. På baggrund af samtalerne udarbejdes der en sundhedsprofil for det enkelte barn. Igennem forløbet har barnet brug for støtte og muligheder for at træffe gode, sunde valg. Det er af afgørende betydning, at hele familien støtter op om forløbet. Der arbejdes ud fra en anerkendende tilgang med små, realistiske ændringer der passer ind i barnets og familiens hverdag.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Glostrup Kommunes hjemmeside.