Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Gentofte Kommune – Sundhedscoaching

‘Sundhedscoaching’ er et tilbud til voksne med overvægt i Gentofte Kommune.

Gentofte Kommunes tilbud “Sundhedscoaching” til voksne med overvægt består bl.a. af samtaler om kost, motion og ændring af vaner samt træning to gange om ugen.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Gentofte Kommune tilbyder hjælp til vægttab og sund livsstil i form af sundhedscoaching til voksne med overvægt, som ønsker støtte og er motiveret for at ændre livsstil.

Målgruppe
Deltagerne skal være over 18 år og have BMI på 30 eller derover.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver lægehenvisning.

Beskrivelse af tilbuddet
Tilbuddet består af individuelt planlagte forløb med samtaler hos coach og diætist samt træning. Forløbet kan vare i op til et år med generel sundhedscoaching og kostvejledning cirka en gang om måneden eller efter behov, inklusiv hjælp til bl.a. ændring af usunde vaner og fastholdelse af nye vaner. Herudover er der motionstræning to gange om ugen i 3-4 måneder. Efter endt træningsforløb, afholdes en samtale om deltagerens videre træning på egen hånd.

Tilbuddet tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bevægelse to gange om ugen og har fokus på små, gradvise ændringer.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Gentofte Kommunes hjemmeside og på sundhed.dk.