Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Fredensborg Kommune – Holbæk-modellen

Holbæk-modellen er sundhedsplejens tilbud til skoleelever med overvægt i Fredensborg Kommune.

Sundhedsplejen, Fredensborg Kommune tilbyder vejledning og undersøgelse af børn med overvægt i skolealderen, baseret på principper fra Holbæk-modellen. Et forløb består af samtaler med en sundhedsplejerske hver 8.-10. uge. Det forventes, at hele familien støtter op om forløbet og er villige til at indgå aktivt i de store livsstilsændringer, som et forløb ofte kræver.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med tilbuddet er at give inspiration til at træffe sundere valg, fastholde motivation til forandring og få mere motion ind i hverdagen.

Målgruppe
Målgruppen er børn og unge i skolealderen, der lever med overvægt ellers svær overvægt.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Tilbuddet udbydes af Sundhedsplejen, Fredensborg Kommune.

Henvisning/rekruttering
Familien kan selv henvende sig.

Beskrivelse af tilbuddet
Behandlingen tager udgangspunkt i Holbæk-modellen, der bruges og er udviklet af Enheden for overvægtige børn og unge, Børneafdelingen på Holbæk sygehus. Et forløb består af samtaler med en sundhedsplejerske hver 8.-10. uge.

I første omgang tilbydes familien en forundersøgelse med henblik på at afdække familiens mad-og motionsvaner. Barnet bliver målt og vejet og får målt blodtryk og omkreds på hofte og talje. Herefter udarbejdes en personlig plan over de ting, som familien kan gøre anderledes fra mødegang til mødegang. Opfølgning vil ske løbende i samtalerne med sundhedsplejersken.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Fredensborg Kommunes hjemmeside – klik på “Vejledning til skoleelever og deres forældre” og find “Tilbud til overvægtige skoleelever”, hvor der ligger en folder om tilbuddet.