Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Esbjerg Kommune – Overvægtsforløb

Overvægtsforløb er et sundhedstilbud til voksne, der lever med overvægt.

Kommunen tilbyder et holdforløb, som bl.a. har fokus på redskaber til at opnå sundere kost- og motionsvaner og støtte til at fastholde nye, sunde vaner. Tilbuddet henvender sig til voksne med et BMI over 30.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Esbjerg kommune tilbyder hjælp til voksne med det formål at opnå en sundere vægt og at fastholde ændringen.

Målgruppe
Tilbuddet er til borgere over 18 år, som har BMI over 30, og som er motiverede for at ændre livsstilsvaner for at reducere vægten og ønsker at deltage i aftalte aktiviteter. Borgere med en kendt spiseforstyrrelse, som f.eks. Binge Eating Disorder, skal dog kontakte egen læge for at blive henvist til et regionalt tilbud.

Beskrivelse af tilbuddet

Fold ud Fold ind

Indhold
Tilbuddet indledes med en samtale mellem borgeren og en sundhedskoordinator i enten Esbjerg, Ribe eller Bramming. Samtalen tager udgangspunkt i borgerens livssituation og afklarer bl.a. borgerens mål og motivation for deltagelse i overvægtsforløbet. Herudfra planlægges det videre forløb i samarbejde med borgeren. Overvægtsforløbet er bare ét af sundhedscenterets tilbud, og den indledende samtale afdækker, om borgeren evt. har behov for andre af sundhedscenterets tilbud, ligesom koordinatoren kan hjælpe borgeren med at finde relevante aktiviteter i foreningslivet.

Overvægtsforløbet foregår som udgangspunkt på holdforløbet ”Vejen til et lettere liv”, som kan suppleres med individuelle samtaler og andre indsatser, centrene tilbyder (f.eks. fysisk træning). Forløbet indeholder bl.a. redskaber til at opnå sundere kost- og motionsvaner, hjælp til at blive mere bevidst om spisemønstre og viden om, hvilke faktorer der har betydning for overvægt (f.eks. søvn, stress og følelser). Tilbuddet tilbyder også støtte til at finde motivation til at ændre vaner og fastholde nye vaner.

Henvisning/rekruttering
Borgeren kan selv henvende sig til Esbjerg Sundhedscenter eller blive henvist til forløbet af egen læge eller sygehuset.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Esbjerg Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.