Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Egedal Kommune – Sundhedstjenesten

Egedal Kommune tilbyder et behandlingsforløb til børn og unge med overvægt samt deres familier.

Sundhedstjenesten i Egedal Kommune har et tilbud til skolebørn, der lever med overvægt eller svær overvægt, som skal stoppe barnets vægøgning og skabe mere trivsel. Forløbet er baseret på principper fra Holbæk-modellen. Det henvender sig både til barnet og barnets familie. En vellykket indsats kræver, at hele familien bakker op om forløbet.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Forløbet har til formål at stoppe barnets vægtøgning, samt at barnet oplever højere trivsel, bliver gladere og får mere selvtillid.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til familier med skolebørn, der lever med overvægt og ligger over 25 IOTF på BMI-kurven jf. Sundhedsstyrelsen. Det er vigtigt, at hele familien er motiveret for at ændre livsstil, herunder indstillet på at omlægge usunde vaner.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Indhold
Behandlingen tager udgangspunkt i Holbæk-modellen, der bruges og er udviklet af Enheden for overvægtige børn og unge, Børneafdelingen på Holbæk sygehus. Et forløb består af samtaler med en sundhedsplejerske hver 6.-8. uge.

Henvisning/rekruttering
Henvisning til forløbet sker via skolens sundhedsplejerske.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Egedal Kommunes hjemmeside.