Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Egedal Kommune – På rette kurs

Egedal Kommune tilbyder et gruppebaseret forløb til personer med overvægt over 16 år.

‘På Rette Kurs’ er et tilbud til borgere over 16 år, der lever med overvægt eller svær overvægt. Forløbet er et 12-ugers forløb med fokus på både motion, madlavning og mental træning. Forløbet understøttes af teknologi til at understøtte muligheden for varige effekter.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med forløbet er at opnå varig effekt inden for motion, kost og trivsel.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til borgere over 16 år med et BMI over 30/eller med et BMI over 27 + følgetilstande til overvægt. Det er desuden en forudsætning, at borgeren er bosat i Egedal Kommune, kan indgå i et gruppeforløb og deltage aktivt på de fastlagte tidspunkter, kan forstå/og tale dansk, er motiveret for at spise grøntsager, dyrke motion og er åben over for arbejdet med den mentale del. Der gøres opmærksom på, at borgeren selv skal kunne transportere sig til/fra tilbuddet og samtidig kan gå uden hjælpemidler i minimum 10 minutter uden pauser samt gå på trapper til 3.sal.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Tilbuddet udbydes af Egedal Sundhedscenter.

Henvisning/rekruttering
Borgeren kan selv henvende sig til Egedal Sundhedscenter, træningsvisitationen. Borgeren kan ligeledes blive henvist af egen læge eller af kommunen.

Beskrivelse af tilbuddet
Tilbuddet består af kostvejledning, motion og mental træning. Forløbet kører over 12 uger med fysisk og mental træning, samt kostvejledning og madlavning. Derefter vil der være opfølgning efter 6, 9 og 12 måneder. Der vil i forløbet være fokus på brug af digital understøttende teknologi såsom trænings-apps og kostdagbog. Dette for at øge sandsynligheden for en vedvarende effekt af forløbet.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Egedal Kommunes hjemmeside og på sundhed.dk.