Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Brønderslev Kommune – Overvægtsklinikken

Overvægtsklinikken er et behandlingstilbud til børn og unge i skolealderen, der lever med overvægt, samt deres familier.

Brønderslev Kommune tilbyder vejledning og undersøgelse af børn og unge i skolealderen, baseret på principper fra Holbæk-modellen. Det er vigtigt, at hele familien støtter op om barnets vægttab og er indstillet på at arbejde aktivt med de nye, sunde vaner i forhold til blandt andet kost og motion. Målet er både øget trivsel og at mindske risikoen for følgesygdomme. Forløbet kan køre, så længe familien og overvægtstemaet finder det relevant.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med behandlingen er bl.a., at barnets trivsel og selvværd øges, og at risikoen for følgesygdomme såsom type 2 diabetes, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol m.v. reduceres.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til børn og unge i skolealderen, der lever med overvægt eller svær overvægt. ISO BMI over 25.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Tilbuddet varetages af sundhedsplejersker og kostvejleder og tilbydes i kommunens to sundhedscentre i henholdsvis Brønderslev og Dronninglund.

Henvisning/rekruttering
Forløbet kræver ikke en henvisning, og kontakt sker via ansøgningsskemaet i Overvægtsklinikken.

Beskrivelse af tilbuddet
Behandlingen tager udgangspunkt i Holbæk-modellen, der bruges og er udviklet af Enheden for overvægtige børn og unge, Børneafdelingen på Holbæk Sygehus. Der vil blive udarbejdet en individuel behandlingsplan for det enkelte barn/den unge. Der vil være opfølgning og jævnlige kontroller i Overvægtsklinikken hver 6.-8. uge, hvor både barn og forældre skal deltage.
Familien vil desuden modtage rådgivning om bl.a. vægtregulering, fødevarevalg, spisemønstre og motion.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Brønderslev Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.