Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Brønderslev Kommune – Motion på recept

Motion på recept er et sundhedstilbud til voksne, der lever med overvægt i Brønderslev Kommune.

Motion på recept er et kombineret trænings- og undervisningstilbud til voksne borgere, der ønsker at komme i gang med mere motion i dagligdagen. Tilbuddet henvender sig blandt andet til inaktive borgere med et BMI over 30, under forudsætning af samtidig forhøjet blodtryk/eller kolesterol. Tilbuddet indeholder generel træning og motionsvejledning, med hensyntagen til den enkelte borgers funktionsniveau og tilstand.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet er at arbejde med en ændring af livsstilsvaner.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig blandt andet til borgere med et BMI over 30 + forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Tilbuddet udbydes af Brønderslev Sundhedscenter, Brønderslev Kommune.

Henvisning/rekruttering
Forløbet kræver henvisning fra egen læg eller hospitalsafdeling.

Beskrivelse af tilbuddet
Der tilbydes et træningsforløb på op til 4 måneders varighed. Træningen kan foregå på hold i sundhedscentrene, eller på egen hånd i den lokale forening/motionscenter. Forløbet varetages af en fysioterapeut, og sammen lægges der en træningsplan for forløbet.

Forløbet kan indeholde:

  • Individuel afklarende samtale
  • Fysisk træning 1-2 gange om ugen
  • Motivationssamtaler
  • Undervisning i træningsprincipper og ændring af livsstilsvaner
  • Henvisning til andre sundhedstilbud
  • Opfølgning efter endt forløb
  • Mulighed for at møde andre, der ønsker at ændre motionsvaner

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Brønderslev Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.