Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Brøndby Kommune – Sundhedsklinikken – Klinik for børn og unge med overvægt

Sundhedsklinikken er Brøndby Kommunes sundhedstilbud til børn og unge, der lever med overvægt.

Brøndby Kommune tilbyder et forløb i Sundhedsklinikken, der henvender sig til børn og unge med overvægt i 3-18 års alderen. Tilbuddet henvender sig til både barnet eller den unge og dennes familie, da en vellykket indsats kræver, at hele familien bakker op. Forløbet anvender Holbæk-modellen.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet er at give individuel hjælp og støtte til at stoppe vægtøgning, der kan resultere i at barnet eller den unge trives bedre, bliver gladere og får mere selvtillid, herunder at deltage mere aktivt i fællesskaber med andre børn og unge.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til børn og unge i alderen 3-18 år som har overvægt. Det er en forudsætning, at familien kan komme til samtaler hos sundhedsplejersken ca. hver 6.-8. uge.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Tilbuddet udbydes af Sundhedsplejen, Brøndby Kommune.

Henvisning/rekruttering
Henvisning sker via kontakt til Sundhedsplejen, Brøndby Kommune.

Beskrivelse af tilbuddet
Forløbet tager udgangspunkt i en individuel behandlingsplan, og der vil være hjælp og vejledning til at klare de udfordringer og problemer, familien møder undervejs i forløbet. Omfanget af forløbet er ca. seks årlige samtaler, som foregår på Sundhesklinikken. Behandlingen er baseret på et samarbejde med gensidig tillid. Som udgangspunkt deltager barnet/den unge, begge forældre og eventuelt også søskende.

Det er vigtigt, at hele familien er indstillet på de nye sunde vaner, herunder at familien kommer til samtalerne og overholder de aftalte tider. Forløbet er ikke tidsbegrænset, og det kan fortsætte så længe familien og overvægtsteamet vurderer, at der er behov for det, eller til barnet er voksent.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Brøndby Kommunes hjemmeside her og her.