Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Brøndby Kommune – Kostvejledning – Kursus i sund livsstil

‘Kostvejledning – Kursus i sund livsstil’ er et af Brøndby Kommunes sundhedstilbud til voksne, der lever med overvægt.

Brøndby Kommune tilbyder kursus i sund livsstil til voksne med et BMI over 30. Undervisningen er holdbaseret, hvor deltagerne opnår viden og inspiration til en sundere livsstil.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål og mål
Kurset er udviklet af en autoriseret klinisk diætist med erfaring med livsstilsforandring og vægttab og har fokus på sundhed, vaner og vaneændring. Kurset lægger op til en sund livsstilændring. Målet med kurset er, at deltagerne skal opnå vægttab og ændring af madvaner.

Målgruppe
Tilbuddet er for borgere i Brøndby Kommune, som er 18 år eller derover, og som har et BMI over 30. Det forventes, at deltagerne er motiverede og følger kostvejledningen. Forældre er særligt velkomne, så de kan bringe gode madvaner videre til deres børn. Borgere med KOL og diabetes kan få kostvejledning på kommunens særlige KOL- og diabeteshold.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Der er normalt opstart af undervisning i kostvejledning fire gange om året med plads til 12 deltagere på hvert hold. Undervisningen foregår i Brøndby.

Henvisning/rekruttering
Deltagelse kræver henvisning fra egen læge eller hospitalsafdeling.

Beskrivelse af tilbuddet
Holdene kører over otte undervisningsgange med undervisning én time hver uge i syv uger og en opfølgning efter to måneder. Deltagerne får viden, inspiration, råd og vejledning ift. sund kost, og deltagerne lærer selv at kombinere retter ud fra indhold af fedt, proteiner og kulhydrater. Deltagerne får også adgang til en hjemmesiden www.netslank.dk med opskrifter, gode råd m.m. Fra 3. undervisningsgang bliver 30-45 minutters motion en del af tilbuddet.

Deltagerne bliver vejet ved hver mødegang.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Udslusning/opfølgning
Efter endt forløb er der mulighed for at gå på opfølgningshold, hvor man mødes én gang om måneden. Efter endt forløb sendes oplysninger til lægen om deltagerens fremmøde og resultater.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig. Brøndby Kommune foretager intern evaluering, og det fremgår af beskrivelsen på Brøndby kommunes hjemmeside, at deltagere, som har gennemført kurset tidligere, har opnået vægttab på mellem 5 og 20 kg.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Brøndby Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.