Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Billund Kommune – Vægtklinikken

Vægtklinikken er Billund Kommunes tilbud til familier med børn og unge, der lever med overvægt.

Billund Kommune tilbyder et familieorienteret behandlingstilbud til børn og unge med overvægt. Forløbet er baseret på Holbæk-modellen med fokus på bevægelse og sund kost. Der laves en individuel plan, der skal stoppe vægtøgningen, så barnet/den unge kan voksne sig ud af overvægten.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Forløbet har til formål at stoppe barnets vægtøgning.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til børn og unge med forhøjet BMI i alderen 3-17 år. Det er vigtigt at hele familien støtter op om forløbet, herunder at familien er indstillet på at ændre vaner.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Tilbuddet udbydes af Billund Kommune, og Vægtklinikken ligger på Grindsted Sygehus.

Henvisning/rekruttering
Tilbuddet kræver ikke henvisning, og borgeren har selv mulighed for at henvende sig hos enten Vægtklinikken eller sundhedsplejersken på barnets skole.

Beskrivelse af tilbuddet
Et forløb i Vægtklinikken består af samtaler med en sundhedsplejerske og en diætist. I forløbet tilbydes der individuel hjælp, støtte og vejledning til at stoppe barnets vægtøgning. Vægtklinikken har bl.a. fokus på kost, motion og søvn. Forløbet starter med en samtale, som varer ca.1 time. Derefter vil der være opfølgende samtaler hver 6.-8. uge.

Et forløb varer minimum 1 år.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Billund Kommunes hjemmeside, denne pjece eller på sundhed.dk.