Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Billund Kommune – Livsstilshold

Livsstilsholdet er et tilbud til voksne, der lever med overvægt.

Billund Kommune tilbyder forløb på Livsstilshold til borgere, der er i risiko for at udvikle livsstilssygdomme, herunder borgere der lever med overvægt. Forløbet er et gruppeforløb med fokus på kost, motion og ændring af vaner. Fokus er på at give borgeren de rette redskaber til at ændre livsstil, og der er mulighed for både vejledning samt kost- og motionsaktiviteter.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med tilbuddet er, at borgeren får vejledning og støtte til at ændre en eller flere vaner, og dermed opnår en sundere livsstil. Vanerne kan være i forhold til bevægelse/motion, kost eller trivsel.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til borgere over 18 år, bosat i Billund Kommune. Borgeren på forløbet er ofte fysisk inaktiv og er i risiko for at udvikle livsstilssygdomme. Det er vigtigt, at borgeren er motiveret for at ændre livsstil i forhold til fysisk aktivitet og kost.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Tilbuddet udbydes af Sundhed & Træning, Billund Kommune. Tilbuddet varetages af sundhedsfagligt personale.

Henvisning/rekruttering
Forløbet kræver ikke henvisning. Borgeren kan dog henvises via egen læge, kommune eller sygehus/hospitalsafdeling.

Beskrivelse af tilbuddet
Forløbet starter med en individuel samtale, hvor borgeren sammen med det sundhedsfaglige personale afdækker motivation og planlægger målsætninger. Under forløbet er der træning to gange om ugen. Derudover modtager deltagerne undervisning i relevante emner som motivation, kost, selvværd og ændring af vaner. Derudover er der mulighed for en individuel samtale om ændring af vaner samt mulighed for at deltage i madlavningsaktiviteter.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Billund Kommunes hjemmeside, denne pjece eller på sundhed.dk.