Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Ballerup Kommune – Sundhedsplejens arbejde med børn og overvægt

Børn med overvægt og deres forældre kan få samtaler med en sundhedsplejerske.

I Ballerup Kommune tilbydes børn og unge med overvægt sammen med deres forældre sundhedssamtaler hos sundhedsplejersker med særligt fokus på spise- og bevægelsesvaner. Udgangspunktet er barnets trivsel, der giver sundhedsplejersken mulighed for at vurdere barnets sundhed og tilbyde vejledning.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med tilbuddet er at bremse udviklingen af overvægt hos børn og unge.

Målgruppe
Børn og unge med moderat til svær overvægt.

Indhold og organisation

Fold ud Fold ind

Henvisning/rekruttering
Skolesundhedsplejersken vurderer selv, hvem der kan få tilbud om vejledning.

Beskrivelse af tilbuddet
Sundhedsplejerskerne i kommunen har mulighed for at tilbyde vejledning til børn og unge med overvægt og deres forældre. Sundhedsplejerskerne arbejder ud fra en sundhedspædagogisk tilgang med fokus på ressourcer og styrker hos barnet og vejleder hele familien i at få og fastholde sunde spise- og bevægelsesvaner. Herudover kan sundhedsplejersken henvise barnet til foreningen Jump4Fun, som har fokus på bevægelse og træning for børn og unge med overvægt.

Børn og unge med moderat til svær overvægt kan sammen med deres forældre blive tilbudt tre ekstra familiesamtaler med sundhedsplejersker, der har særlig erfaring med overvægt hos børn og unge. Der følges op på disse samtaler hos den henvisende skolesundhedsplejerske.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Ballerup Kommunes hjemmeside eller på sundhedsplejens hjemmeside.