Søgeresultater

Indtast din søgning ovenfor

Assens Kommune – Sundhedsplejens klinik for børn og unge med overvægt

‘Sundhedsplejens klinik’ tilbyder et samtaleforløb for børn og unge, der lever med overvægt, samt deres familier.

Sundhedsplejens klinik for børn og unge med overvægt tilbyder et familiebaseret forløb baseret på Holbæk-modellen, hvor barnet/den unge og familien tilbydes et samtaleforløb med fokus på individuelt tilpassede handleplaner.

Formål og målgruppe

Fold ud Fold ind

Formål
Formålet med tilbuddet er at stoppe barnets overvægt og på længere sigt, at barnet kommer til at trives bedre, får mere selvtillid og undgår de følgesygdomme, der er forbundet med overvægt og får et sundere liv i fremtiden.

Målgruppe
Målgruppen for tilbuddet er børn og unge mellem 3-16 år med et ISO-BMI over 25. Både barn og familie skal være motiveret vægttab.

Beskrivelse af tilbuddet

Fold ud Fold ind

Indhold
Tilbuddet er baseret på Holbækmodellen, hvor der arbejdes familieorienteret. Barnet og dets familie tilbydes hjælp, støtte og vejledning omkring vægtregulering, mad, spisemønstre og spiseforstyrrelser samt motion. De udarbejder sammen med en sundhedsplejerske en skræddersyet plan med 10-20 punkter, der skal hjælpe til et vægttab.

Der er opfølgende samtaler med 6-8 ugers interval, hvor sundhedsplejersken tilbyder hjælp og vejledning til de udfordringer og problemer, familierne står over for undervejs. Der vil ved hver samtale være vægt- og højdekontrol.

Henvisning/rekruttering
Familien kan selv henvende sig til sundhedsplejen. Barnet/den unge bliver skrevet på venteliste og bliver kontaktet for nærmere aftale om tid og sted.

Betaling
Tilbuddet er gratis.

Resultater og evaluering

Fold ud Fold ind

Der findes ikke en evaluering af tilbuddet, der er offentlig tilgængelig.

Links

Fold ud Fold ind

Du finder en beskrivelse af tilbuddet på Assens Kommunes hjemmeside eller på sundhed.dk.